CENTRUM BADAŃ
DYSKURSÓW POSTZALEŻNOŚCIOWYCH
siedziba:

Wydział
Polonistyki
Uniwersytet
Warszawski

Krakowskie Przedmiście 26/28
00-927 Warszawa


  English version

PUBLIKACJE

Seria wydawnicza prac ukazujących się pod patronatem Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych:

Tom 1

Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red. Ryszard Nycz, Universitas, Kraków 2011

Zobacz Spis treści

Tom 2

Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. Hanna Gosk, Universitas, Kraków 2012

Zobacz Spis treści

Tom 3

(Po) zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, red. Hanna Gosk, Ewa Kraskowska, Universitas, Kraków 2013

Zobacz Spis treści

Tom 4

Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, red. Hanna Gosk, Dorota Kołodziejczyk, Universitas, Kraków 2014

Zobacz Spis treści

Tom 5

Białe maski/szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej, red. Ewa Graczyk, Monika Graban-Pomirska, Magdalena Horodecka i Monika Żółkoś, Universitas, Kraków 2015

Zobacz Spis treści

Tom 6

Autobiografie (po)graniczne, red. Inga Iwasiów, Tatiana Czerska, Universitas, Kraków 2016.

Zobacz Spis treści

Tom 7

Chłopska (nie)pamięć. Dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze, red. Grzegorz Grochowski, Dorota Krawczyńska, Grzegorza Wołowiec, Kraków 2018.

Zobacz Spis treści

Tom 8

(Nie)opowiedziane. Polskie doświadczenie upokorzenia i wstydu od czasu rozbiorów do dzisiaj, red. Hanna Gosk, Michał Kuziak, Ewa Paczoska, Kraków 2019.

Zobacz Spis treści