CENTRUM BADAŃ
DYSKURSÓW POSTZALEŻNOŚCIOWYCH
siedziba:

Wydział
Polonistyki
Uniwersytet
Warszawski

Krakowskie Przedmiście 26/28
00-927 Warszawa


  English version
Sieć naukowa,
powstała 9 maja 2009 r.
W jej skład wchodzą:
Wydział Polonistyki
Uniwersytetu
Warszawskiego,
Wydział Filologiczny
Uniwersytetu Gdańskiego,
Wydział Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu,
Wydział Filologiczny
Uniwersytetu Wrocławskiego,
Instytut Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego,
a od 5 maja 2011 r. także Instytut Badań Literackich PAN.
Od 1 stycznia 2019 roku do Centrum dołączył Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego.